Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

25
lut

Bezpieczeństwo i warunki pracy - w aspekcie aktywizacji zawodowej ...

W dniu 25 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się Konferencja „Bezpieczeństwo i warunki pracy w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych” organizowanej przez CPS „Dialog” we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Instytutem Badawczym. Z ramienia Business Centre Club w Konferencji wzięły udział: Anna Maria Dukat, ekspert BCC ds. niepełnosprawności oraz Marta Matyjek, ekspert BCC ds. prawa pracy.

agenda konferencji.jpg

Poruszane na konferencji problemy dotyczyły oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych i odpowiedniego dla nich przystosowania stanowisk pracy, a także kształtowania psychospołecznych warunków pracy.

Wystąpienia prelegentów i przedstawione przez nich materiały, jak również prezentowane wyniki badań, potwierdziły wielkość dotychczasowych problemów zarówno dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, jak i dla niepełnosprawnych pracowników.Godne uwagi jest również to, że podczas Konferencji wskazano na błąd w prowadzonych badaniach. Najczęściej bowiem badania dotyczące zatrudniania lub pracy osób niepełnosprawnych opierają się na grupie badawczej Zakładów Pracy Chronionej, co przedstawia ograniczone środowisko grupy badawczej. Wykonywanie badań dotyczących zatrudniania i pracy osób niepełnosprawnych powinny być natomiast wykonywane na grupie badawczej otwartego rynku pracy.

Główny, istniejący od dawna, problem został zauważony dopiero w czasie dyskusji prelegentów z uczestnikami konferencji. Problemem tym jest brak opracowanego systemu odpowiedniego dostosowania miejsca pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, która nabyła orzeczenie stopnia niepełnosprawności w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy. Problemem jest brak wyznaczonej instytucji  (Lekarz Medycyny Pracy, Inspekcja Pracy), która odpowiednio pokierowałaby działaniami pracodawcy, aby stanowisko pracy było dostosowane do możliwości psychofizycznych dla danego pracownika.

Z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej dużym błędem pracodawców, którzy zgodnie z prawem dostosowują stanowisko pracy dla danego niepełnosprawnego pracownika, jest opieranie swoich decyzji wyłącznie na wymogach i wytycznych prawa pracy, bez przeprowadzenia w tym zakresie rozmowy z niepełnosprawnym pracownikiem. Niestety istniejące przepisy dotyczące tego zagadnienia są bardzo przestarzałe i nie dostosowane do aktualnych warunków rynkowych. Konieczne jest zatem dokonanie odpowiednich zmian. Przede wszystkim niezbędny jest dialog i współpraca w rozwiązaniu problemu pracodawcy i niepełnosprawnego pracownika. Najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu będzie nałożenie obowiązku nadzoru nad przystosowaniem stanowiska pracy na lekarza Medycyny Pracy. Obecnie taki lekarz wydaje wyłącznie opinię o możliwości zatrudnienia lub pracy na danym stanowisku pracy danego pracownika. Natomiast nie ma instytucji wskazującej jak dane stanowisko pracy ma być dostosowane. Inspekcja Pracy weryfikuje jedynie, czy dany niepełnosprawny pracownik pracuje na odpowiednim stanowisku pracy zgodnie z opinią lekarza Medycyny Pracy. Dla profilaktyki zdrowia pracowników i zachowania bezpieczeństwa pracy istnieje potrzeba powołania specjalisty/ doradcy ds. przystosowania stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika.

Anna Maria Dukat

Ekspert BCC ds. niepełnosprawności

Tel. 663 265 163

 

Marta Matyjek

Ekspert BCC ds. prawa pracy, radca prawny

Tel. 601 274 758

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)