Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

9
cze

Jak powinna działać rehabilitacja.

Europejskie organizacje osób niepełnosprawnych nawołują do wprowadzenia zmian w polityce społecznej dotyczącej zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Powinna ona polegać na inwestowaniu państwa oraz społeczeństwa w osobę niepełnosprawną aby taka osoba uczestniczyła w życiu społecznym.

Inwestycja ta polegałaby na zapewnieniu kompleksowego i zintegrowanego zespołu świadczeń i wsparcia nakierowanego na osiągnięcie optymalnej zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych co daje samo zaradność. Takie działania zapewniałyby osobie niepełnosprawnej warunki do godnego życia a społeczeństwu korzyści płynące z jej samodzielności i udział w życiu gospodarczym i społecznym. Usamodzielnienie osób niepełnosprawnych byłoby jednocześnie pewnego rodzaju pomocą w nieuchronnych procesach demograficznych.

Na konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawione zostały wyliczenia uzasadniające finansowy i ekonomiczny sens inwestycji w kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych. Jednak skończyło się tylko na przedstawieniu danych naukowych. Szansa poprawy nie jest realizowana.

Całościowa ocena stanu zdrowia a wraz z tym wynikające możliwości funkcjonowania społecznego i zawodowego wpływają na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania organizmu. Wzrastają kompetencje zawodowe i sprawność psychofizyczna. Niestety Polski system rehabilitacji zawodowej nie jest oparty na całościowej ocenie stanu zdrowia i funkcjonowania organizmu. Opisy w orzeczeniu o niepełnosprawności są bardzo schematyczne i dalekie od doskonałości. Prowadzony w Polsce system  nie daje rehabilitacji kompleksowej. Obecnie prowadzony system rehabilitacji jest działaniami odrębnymi, nie powiązanymi z dążeniem do poprawy zdrowia lub uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

W Polskim systemie rehabilitacji zawodowej ogromne kwoty środków pochłania „wspieranie” zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. System finansuje wyłącznie jego zatrudnienie nie interesując się poprawą jego pozycji zawodowej i społecznej.

Duża część osób niepełnosprawnych mogłaby osiągnąć taki stan samodzielności zawodowej i społecznej z poczuciem własnej wartości. Wiele środków finansowych byłoby zaoszczędzonych i kierowanych na wsparcie innych potrzebujących osób niepełnosprawnych. Niestety nie ma odpowiednich działań.

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)