Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

11
cze

Jakie działania prowadzą gminy.

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenach wiejskich uzyskują wsparcie finansowe na poziomie podobnym do ogółu osób niepełnosprawnych w kraju. Gminy wiejskie nie wywiązują się z zadań zlecanych na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. To daje czynnik wykluczenia społecznego tych osób. W październiku 2012 roku zostały zakończone badania z których wynika iż najbardziej znaną placówką działającą na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej który udziela lokalnej pomocy. Wśród instytucji niosących wsparcie wymieniane są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Brakuje w Gminie informacji o funkcjonowaniu szkoły integracyjnej i poradni psychologicznej dla osób niepełnosprawnych. Do wielu osób zainteresowanych nie docierają informacje o możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych. Wszystkie te wyniki badań pokazują niewystarczającą i mało skuteczną działalność informacyjną gminnych samorządów terytorialnych.

Najczęściej wymienianą formą pomocy są usługi rehabilitacyjne, zapomogi finansowe i darowizny, pomoc w formie opieki bytowej oraz pomoc w formie rzeczowej.

W gminach wiejskich najniższy stopień uzyskały działania obejmujące tworzenie miejsc pracy oraz działania obejmujące dostęp do informacji, co w podsumowaniu wyników badań daje krytyczną ocenę działań instytucji samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Placówki i organy gminne świadczą pomoc w sposób sztywny i formalno- prawny. Takie braki działań szkodzą mimo prowadzonych akcyjnie działań integracyjnych. Takie działania ukierunkowane są tylko dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Takie akcje nie pozwalają na zewnętrzną stymulację wspierającą różne obszary aktywności osób niepełnosprawnych.

 

Szczegóły badań można znaleźć w nr IV/2014 kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” Marek Butrym , Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Jarosław Żbikowski, Marian Stelmach PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: „Ekskluzja czy wsparcie osób niepełnosprawnych w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich?”.

sób niepełnosprawnych mogłaby osiągnąć taki stan samodzielności zawodowej i społecznej z poczuciem własnej wartości. Wiele środków finansowych byłoby zaoszczędzonych i kierowanych na wsparcie innych potrzebujących osób niepełnosprawnych. Niestety nie ma odpowiednich działań.

 

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)