Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

28
maj

Kontrola NIK

Raport Naczelnej Izby Kontroli ocenia że sposób wydawania środków PFRONu przez samorządy powiatowe nie zaspokaja potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontrolą objętych było 28 jednostek PFRON, 13 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie lub miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, 8 Powiatowych Urzędów Pracy i 6 Urzędów Miast.

Istotne nieprawidłowości dotyczyły dysponowania środkami na szczeblu lokalnym. Starostowie i Prezydenci Miast wbrew przepisom przekazywali zadania i środki PFRON Urzędom Miast zamiast PCPR lub PUP. Działania takie są nie tylko bezprawne, ale sprzyjają korupcji w zakresie korzystania przez przedsiębiorców z bezzwrotnej pomocy ze środków publicznych.

Nieprowadzenie systemowej oceny powoduje iż nie można ustalić, czy i w jakim stopniu przekazane środki są skuteczne. A taka ocena nie jest prowadzona. Problemem jest ustalenie skali zjawiska w całym kraju. Takich danych nie posiada ani PFRON, ani Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W tej sytuacji wyniknął spór z Pełnomocnikiem, kto powinien przeprowadzać taką analizę i sprawować nadzór nad wykorzystaniem środków. Warsztaty Terapii Zajęciowej w latach 2011- 2013 na swoje funkcjonowanie otrzymały prawie połowę środków przekazanych powiatom. Zdaniem NIK WTZ- y charakteryzują się niewielką skutecznością rehabilitacji, mierzonej przechodzeniem uczestników do pracy lub nauki.

Ze względu na dominującą pomoc dla WTZ względnie niski był udział wydatków na tworzenie rzeczywistych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Znaczącą część wydatków samorządów powiatowych stanowiły świadczenia które można zaliczyć do rehabilitacji leczniczej, co powinno być finansowane przez inne instytucje.

Pełnomocnik Rządu powinien podjąć działania na rzecz zwiększenia finansowania ze środków PFRON wydatków na rehabilitację zawodową. WTZ w małym stopniu spełniają faktycznie funkcję aktywizującą, co jest ustawowym celem ich działania. Niezbędne jest prowadzenie działań analitycznych i oceny przez Prezesa Zarządu PFRON i Biuro Pełnomocnika. Potrzebne jest wdrożenie projektowanego systemu informatycznego prowadzącego skuteczny monitoring wydatków środków publicznych.

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)