Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

19
lut

Opieka długoterminowa osobom niesamodzielnym w Polsce.

W dn. 19 luty 2015r. w budynku senatu RP było spotkanie przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej z pracodawcami sektora ochrony zdrowia.

Tematem spotkania była: „Perspektywa rozwoju opieki długoterminowej w Polsce w świetle projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, przygotowanego przez grupę roboczą przy Klubie Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej RP”.

 

Senator Augustyn przedstawia projekt tak:

„Projekt ustawy jest efektem sześcioletnich prac. Ustawa ma służyć wdrożeniu w Polsce systemowych i kompleksowych zmian w opiece długoterminowej. Proponuje się m.in. zmianę sposobu finansowania usług opiekuńczych. Zorganizowanie dobrze funkcjonującego systemu wsparcia osób niesamodzielnych i ich rodzin nie byłoby możliwe bez rozwoju rynku usług. Oznaczać to będzie nie tylko wzrost ilościowy i poprawę ich dostępności, ale rozwój nowych rodzajów usług i poprawę ich jakości, co przyczyni się także do wzrostu zatrudnienia w sektorze opieki nad osobami niesamodzielnymi.”.

 

Projekt opracowany jest na podstawie systemu niemieckiego. W Polsce dotychczas było kilkanaście prób i przykładów „przerzucania finansowania”. Przedstawiany projekt nie pozwala na łączenie pozyskanych świadczeń na ten sam cel. Środki finansowe o których mówi ustawa będą dodatkiem do zasiłków opieki społecznej. Do ustawy nie wprowadzono kryterium dochodowego. Za realizację tej ustawy odpowiedzialny będzie Urząd Gminy.

Projektowana opieka nad osobą niesamodzielną będzie trwała kilka godzin dziennie. „Nie będzie to system pełnej szczęśliwości”.

Niesamodzielność będzie mogła być orzeczona dopiero pół roku od wystąpienia objawów.

Opiekunowie nie mogą liczyć na uzawodowienie mimo bezpłatnych szkoleń. Asystenci opieki natomiast będą przechodzić szkolenia na swój własny koszt i to pozwala im uzawodowić swoje usługi.

Wg obecnych danych przetargowych opiekunka pracująca w Warszawie zarabia ok. 10 zł./h co jest karygodną stawką wynagrodzenia za taką pracę.

Ustawa będzie wprowadzana w życie etapami.

Dopracowania wymaga jeszcze definicja teleopieki aby uniknąć problemów z NFZ oraz pojęcie urlopu wytchnieniowego dla opiekunów.

Wprowadzana ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym nie będzie instytucjonalizowała opieki tylko pomagała w opiece nad osobami niesamodzielnymi rodzinom i opiece społecznej.

 

Osobom zainteresowanym tematyką polecam lekturę pracy zbiorowej pod redakcją senatora Mieczysława Augustyna „ Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje” wydanej w Warszawie w 2010 roku.

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)