Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

24
lis

Partnerstwo na rynku pracy- wyzwanie dla trzech sektorów

Konferencja „Partnerstwo na rynku pracy- wyzwanie dla trzech sektorów” była jednocześnie świętowaniem 10- lecia Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja dawniej zwaną Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

W konferencji uczestniczyło wielu znakomitych gości m.in. Pani Prezes PFRON Teresa Hernik, Dyrektor Urzędu Pracy w Nysie Pan Kordian Kolbiarz.

W trakcie części oficjalnej oprócz przedstawianych informacji i wyników wielu badań był prowadzony panel dyskusyjny nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Po uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień w podziękowaniu za współpracę dla firm i instytucji odbyły się warsztaty merytoryczne poruszające problematykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i ich zatrudniania. Ja uczestniczyłam w warsztacie „Udział organizacji pozarządowych w nowej usłudze na rynku pracy”. Celem warsztatu było zapoznanie się z nowymi zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz rozmowy w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą się włączyć w realizację nowych usług. Nowa Ustawa wprowadza szereg kluczowych zmian. Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili. Wprowadzone zostały podatkowe instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy analogicznie jak osoby bezrobotne. Określone zostały założenia zlecania działań aktywizacyjnych. Aby omówić odpowiedzi na trzy najważniejsze pytania dotyczące tematu zorganizowana została praca w grupach. Trzy grupy analizowały:

  1. Co odróżnia organizacje pozarządowe od komercyjnych Agencji zatrudnienia?
  2. W jaki sposób organizacje pozarządowe powinny budować swoją lokalną markę, żeby być wiarygodnym partnerem dla Powiatowych Urzędów Pracy?
  3. Jak zachęcić Powiatowe Urzędy Pracy do współpracy z organizacjami przy realizacji zapisów Ustawy (PAI, małe kontraktowanie)?
Fundacja aktywizacja

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)