Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

21
lip

Praca jest lekarstwem na wiele problemów.

Od wielu dziesiątek lat wiele organizacji, naukowców, polityków zastanawiają się nad skutecznymi sposobami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Praca okazała się najlepszą formą terapii i integracji.

System zasiłków i pomocy społecznej wydawał się dobrym rozwiązaniem. Jednak okazuje się że biorcy potrzebują coraz większej pomocy niż jest im dotychczas udzielana. Zamiast wypłacać bezrobotnym zasiłki, lepiej zaoferować im możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Takie przedsięwzięcie pomaga osobom zaangażowanym w nie, odzyskać poczucie wartości, odnaleźć sens życia i zapewnić utrzymanie.

Ekonomia społeczna okazuje się dziś jednym z najskuteczniejszych sposobów na włączanie do „normalnego” życia osób, które z różnych powodów znalazły się poza obszarem wspólnoty społecznej.

 

Polecam lekturę ciekawego artykułu: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=03F0A068D5E747F7826235ADE71780A2

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)