Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

26
sie

Sprawa pana Grzegorza w TK: dlaczego przepisy każą ujawniać przyczynę niepełnosprawności na orzeczeniu?

Zapoznając się z informacjami przedstawionymi w Newsletter Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 25.08.2017r. dotyczącymi sprawy pana Grzegorza w TK: dlaczego przepisy każą ujawniać przyczynę niepełnosprawności na orzeczeniu? (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawa-pana-grzegorza-w-tk-ujawnianie-przyczyny-niepelnosprawnosci-na-orzeczeniu).

wizytówka BCC.jpg

Nie zgadzam się ze zdaniem pana Rzecznika, że przepisy, które nakazują w orzeczeniu o niepełnosprawności umieszczać symbol przyczyny tej niepełnosprawności, są niekonstytucyjne. Dokument jak i tekst orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest podawany do publicznej wiadomości. Dokument ten wraz z treścią jest objęty tajemnicą między komisją/ urzędem orzecznictwa stopnia niepełnosprawności oraz samą osobą niepełnosprawną. Gdy osoba niepełnosprawna jest osobą ubezwłasnowolnioną to wtedy orzeczenie musi znać prawny opiekun tej osoby niepełnosprawnej.

W pełni zgadzam się i popieram zdanie pana Grzegorza, że przyczyna jego niepełnosprawności jest błędnie zakwalifikowana jako choroba psychiczna. Błędy orzecznictwa są nagminnie zauważane i kierowane na drogę sądową. Sama również już dwukrotnie kierowałam moją własną sprawę błędnego orzeczenia do rozpatrzenia przez sąd (sygn. akt VI U 230/13 oraz sygn. akt  VI U 419/15). Obie sprawy wygrałam a problemy diagnostyki opisałam Potrzeba zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia.

Zgadzam się, iż stosunek społeczeństwa, w tym także pracodawców, do osób niepełnosprawnych naraża osoby z ułomnościami zdrowotnymi na wiele nieprzyjemności. W polskim społeczeństwie brakuje tolerancji i zrozumienia inności. Dotyczy to różnych sfer życia ludzkiego, np. ładne kobiety będące blondynkami są odbierane jako „głupiutkie”. Cóż, brak zrozumienia i tolerancji. Obecnie bardziej pod uwagę jest brany wygląd zewnętrzny niż wartości wewnętrzne. Natomiast, brak zrozumienia przez pracodawców osób niepełnosprawnych, w dużym stopniu jest z winy braku wiedzy i dużego potencjału strachu. Proszę zauważyć, że nie ma żadnego przepisu, zarządzenia oraz tak ważnego finansowania zajęć szkoleniowych dla pracodawców o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na rynku jest bardzo dużo ogłaszanych i realizowanych projektów, szkoleń, warsztatów kierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane dostaną tam wiadomości/ informacje jak napisać odpowiednie CV, jak prezentować swoją kandydaturę przed przyszłym pracodawcą, jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą. A pracodawcy którzy też są normalnymi ludźmi, stają przed trudnym zadaniem rozmowy z kandydatem do pracy który jest osobą niepełnosprawną. Pracodawcy boją się rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi ponieważ, boją się spytać o wiele szczegółów aby nie urazić osoby niepełnosprawnej. Dla pracodawców bardzo pilnie potrzebne są szkolenia z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na szkoleniach tych powinna być przekazywana wiedza zarówno od strony dokumentacji i prawa zatrudnienia, jak również psychicznego oswojenia ludzi z niepełnosprawnością.

Wracając do sprawy pana Grzegorza. Nie ma podstaw prawnych do wydania orzeczenia o niepełnosprawności bez symbolu niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu i przyczynie niepełnosprawności bez tych podstawowych informacji w treści nie miałoby podstaw właściwości. Poza tym dokument orzeczenia jest przechowywany w domowej dokumentacji, której publicznie się nie publikuje. W ten sposób zachowane jest prawo ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji RP). Nie widzę tutaj naruszenia prawa konstytucyjnego. Moja osobista walka sądowa dotyczyła właśnie oznaczeń symbolu niepełnosprawności. Przed sądem uzasadniałam moją prośbę troską o moje bezpieczeństwo. Gdy na legitymacji osoby niepełnosprawnej (która jest częściej publicznie używana) znajduje się symbol problemu zdrowotnego, to w przypadku zasłabnięcia lub wypadku, łatwiej jest udzielić takiej osobie niepełnosprawnej pomocy. Szczególnie dotyczy to niepełnosprawności ukrytej np. neurologicznej.

Pracownik nie informujący swojego pracodawcy o swoim orzeczeniu stopnia i przyczyny niepełnosprawności naraża zarówno pracodawcę na szkody jak również naraża siebie na problemy zdrowotne i prawne. Kodeks Pracy zabezpiecza szacunek godności i innych dóbr osobistych każdego pracownika (art. 111) oraz przed dyskryminacją (art. 113). Pracodawcy który zna i jest świadomy problemów zdrowotnych pracownika, łatwiej jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 15 Kodeksu Pracy). Cały Rozdział II A Kodeksu Pracy przedstawia zasady Równego traktowania w zatrudnieniu, co chroni przed dyskryminacją. Przestrzeganie Prawa Pracy obowiązuje zarówno wszystkich pracodawców jak i wszystkich pracowników. Jeśli pracownik zatai przed pracodawcą tak istotne informacje jak stan swojego zdrowia, to narusza prawo.

Poruszany problem dyskryminacji oraz problemów z nawiązaniem stosunku pracy w przypadku osób z niepełnosprawnością psychiczną (symbol 02 –P), nie zostanie rozwiązany ukrywaniem informacji o takim problemie zdrowia. Jak to potocznie się mówi „prawda zawsze wyjdzie na jaw”. Korzystniej zarówno dla pracodawców jak i niepełnosprawnych pracowników będzie docenianie pozytywnych wartości obu stron. Form i rodzajów pracy zarówno umysłowej jak i fizycznej jest nieograniczenie wiele. Każdy chętny znajdzie dla siebie odpowiednie zajęcie za które będzie otrzymywał wynagrodzenie. Zarówno społeczeństwu a szczególnie pracodawcom należy się zapewnienie i sfinansowanie zajęć szkoleniowych/ warsztatów które pozwolą oswoić się z niepełnosprawnością. Najkorzystniej gdy takie działania dla pracodawców zapewni Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do którego przedsiębiorcy obowiązkowo płacą składki.

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)