Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

19
paź

VI edycja Giełdy Mocy

W dn. 19 października br. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi było organizatorem VI edycji Giełdy Mocy w której miałam przyjemność uczestniczyć. Wydarzenie Giełdy Mocy promuje zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami.

W programie przedstawione były współczesne wyzwania zatrudnienia wspomaganego osób z niepełno sprawnościami, węgierski model zatrudnienia wspomaganego oraz proces zatrudnienia wspomaganego i dobre praktyki współpracy z pracodawcami w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Po teoretycznym przedstawieniu materiałów odbyła się aktywna debata dwupanelowa poruszająca tematy zatrudnienia wspomaganego jako wyzwania współczesności oraz forum Zaangażowanych Pracodawców- inwestycji w kapitał ekonomiczny i społeczny.

Przedstawiane materiały jak i prowadzone dyskusje były bardzo mocno nakierowane przedstawiając jak to „przedsiębiorcy są źli bo nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych”. Tylko do realizacji całego przedsięwzięcia i wśród prelegentów nie było nikogo kto reprezentowałby organizacje pracodawców.

Będąc uczestnikiem tej konferencji zostałam bardzo poruszona obciążaniem winą pracodawców za niechęć do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na szczęście znalazłam poparcie w informacjach przedstawianych przez przedstawiciela Urzędu Pracy w Warszawie. Dane statystyczne, bądź inaczej ujmując dane liczbowe potwierdzają iż wśród grup osób niepełnosprawnych zatrudnionych, bezrobotnych i biernych zawodowo największą grupę stanowią osoby bezrobotne niechętne do podjęcia pracy zarobkowej. Osób tych nie interesuje podjęcie jakiejkolwiek pracy i angażowanie się do jakichkolwiek przedsięwzięć dochodowych.

Przez przedstawiciela Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiane były działania wspierające i finansujące włączanie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Potwierdzony za to został brak pomocy finansowania szkoleń dla potencjalnych pracodawców. Przy wywołanej dyskusji o potrzebie pomocy dla pracodawców osób niepełnosprawnych głos zabrało kilka osób niepełnosprawnych które były uczestnikami tak jak ja tej konferencji. Te osoby poparły mój głos że pracodawcom jest potrzebna pomoc a nie tylko oczekiwania względem zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Osoby te pracują zawodowo i nie oczekują od pracodawców „cudownych warunków pracy”.

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)