Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

29
wrz

Włączający system edukacji i rynku pracy- rekomendacje dla polityki publicznej

W siedzibie Instytutu Rozwoju Biznesu wzięłam udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym „Włączającego systemu edukacji i rynku pracy- rekomendacje dla polityki publicznej”. W panelu uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji i instytucji środowiska osób z niepełnosprawnością. Projekt jest realizowany dzięki Działaniu Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.

Główny problem nad którym toczyły się dyskusje to brak akceptacji osób z niepełnosprawnością do rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ograniczenia w rozwoju bardzo często w pierwszej kolejności wynikają z nadopiekuńczości rodziny i najbliższych.

Aby wprowadzić w życie wiele zmian dotyczących życia osób z niepełnosprawnością potrzebne jest respektowanie Praw Konstytucyjnych i Konwencji ONZ, potrzebna jest wola polityczna do zmiany, zmiana orzecznictwa- ujednolicenie systemu, zmiana mentalności ludzkiej.

W wyniku rozmów wyciągnięto wnioski:

- ustanowienie sankcji w przypadku nie realizowania ustaw,

- subwencja idzie za danym uczniem a nie przyznawana jest placówce,

- permanentne szkolenia kadry nauczycielskiej,

- większe włączenie mediów do informowania społeczeństwa,

- przesunięcie funkcji pełnionych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych bezpośrednio pod nadzór Premiera.

Dłuższa dyskusja była poświęcona zmianie subwencji na dotację. W wyniku tej dyskusji takie posunięcie uznano za kłopotliwe. Przyniosło by ono brak odpowiedniej motywacji nauczycieli do pracy z danym niepełnosprawnym uczniem. Został także wyciągnięty wniosek że w przypadku zamiany subwencji na dotację niepełnosprawni uczniowie byli by „zwierzyną” na wyższe pieniądze dla danej placówki oświatowej.

 

Nie po raz pierwszy zauważyłam że na wszelkiego rodzaju spotkaniach dotyczących osób niepełnosprawnych brakuje obecności przedstawicieli organizacji pracodawców. Jakby nie patrzeć pracodawcy którzy są przedsiębiorcami przy braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych tracą nie małe pieniądze. Dzieje się tak ponieważ osoby niepełnosprawne zamiast pracować pozostają na utrzymaniu finansów publicznych (renty, zasiłki) które pozyskuje się z opłaconych podatków.

Zauważyłam także, jak złe zdania i opinie są wymawiane pod adresem pracodawców. Za każdym razem jako przedstawiciel organizacji pracodawców- Business Centre Club staram się bronić opinii pracodawców. Bardzo mi zależy na docenieniu pracodawców osób niepełnosprawnych za ich działalność, poświęcenie i chęć zatrudnienia nie w pełni sprawnych pracowników. Zależy mi także na przedstawieniu i przekonaniu pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Osoby z niepełnosprawnością nie są gorszymi pracownikami  od w pełni sprawnych osób. Najbliższym przykładem jestem ja sama. Od 10 lat prowadzę własną działalność gospodarczą będąc samotną matką nastoletniego już syna i jednocześnie będąc osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Moje braki zdrowia nie ograniczyły mi ukończenia studiów doktoranckich w SGH w Warszawie.

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)