Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

8
paź

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny senator Jan Filip Libicki odczytał senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana ta dotyczy wniosku zmian refundacji składki społecznej ZUS przez PFRON omawianego w dn. 08.08.2014 w senacie. Problem dotyczył zwrotu wraz z odsetkami refundacji w przypadku nieterminowego opłacenia składek ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców.

Senacki projekt ustawy odczytany przez senatora Jana Filipa Libickiego upraszcza warunki refundacji przyznając refundację pod warunkiem opłacenia składek ZUS w całości przed dniem złożenia wniosku o refundację składek. W przypadku błędów w płatności lub refundacji niepełnosprawny przedsiębiorca będzie mógł naprawić swoje błędy wnioskując o rozłożenie płatności na raty, odroczenie płatności lub umorzenie płatności.

 

Projekt zmiany ustawy został jednogłośnie przyjęty bez komentarzy.

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)