Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

15
wrz

"Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność."

Zamierzeniem organizatorów konferencji było omówienie korzyści płynących z wdrażania zasad CSR, idei ekonomii społecznej oraz dotychczasowych rezultatów pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Celem konferencji było omówienie wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach dzięki wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozmówcy biorący udział w panelach dyskusyjnych podkreślali że na różnych etapach prowadzenia firmy coraz większego znaczenia nabierają etyczne postawy przedsiębiorców, dbałość o środowisko naturalne oraz korzystanie z usług dostawców prowadzących swoje interesy także w sposób odpowiedzialny.

Pani Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu- Mirella Panek- Owsiańska powiedziała: „Chcemy z jeszcze większą siłą i mobilizacją przypomnieć znaczenie odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne, etycznego postępowania i osobistego wpływu na zmianę w naszym najbliższym otoczeniu, jak i w skali ogólnopolskiej” którymi to słowami wskazała jak ważna jest współpraca ze stroną społeczną i z organizacjami partnerskimi.

W krótkich słowach niestety muszę być krytyczna (wiele osób podzielało ze mną te wrażenia) większa część konferencji dotyczyła ochrony środowiska i energetyki. Sprawy i problemy społeczne zostały poruszone na samym końcu wydarzenia i bardzo krótko. Warto przypomnieć że ochrona środowiska i energetyka zależą od czynnika społecznego i właśnie problemy społeczne powinny być przedstawione jako priorytet.

Zwrócono uwagę jak szybko zmieniają się priorytety zanieczyszczające środowisko. Obecnie prowadzona jest „rewolucja” związana z odpadami komunalnymi, przemysłowymi w oparciu na światowych trendach. Jednak czy działania realizowane są zachowując bezpieczeczeństwo środowiska?

Drugim wrażliwym poruszanym faktem było utrzymanie bezpiecznych miejsc pracy. Na obecny czas zauważana jest erozja miejsc pracy ze względu na rozwój technologiczny i zastępowanie pracowników robotami.

Na konferencji nie był obecny jak planowano Wicepremier Janusz Piechociński. Jednak prosto z Mediolanu zostało przekazane nagranie gdzie Wicepremier wyraża podziw i szacunek dla Polskich przedsiębiorców.

 

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)