Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

15
mar

Dozwolona kontrola pracowników w miejscu pracy

Kontrola pracownika ze strony pracodawcy zawsze jest wykonywana za zgodą pracownika. Przy nawiązywaniu stosunku pracy ustalane są i przyjmowane za obopólną zgodą warunki pracy.

Prawo pracodawcy do kontroli pracownika w świetle przepisów zawartych w Kodeksie Pracy i Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Kontrola zgodnie z Wikipedia.org to ogólnie porównywanie stanu faktycznego ze stanem założonym. W innym sensie nadzór nad czymś i dopilnowywanie, aby to funkcjonowało zgodnie z ustalonymi zasadami. W przypadku stosunku pracy pracodawcy najczęściej stosują:

- monitoring,

- geolokalizację,

- e-kontrolę,

- kontrolę trzeźwości.

Coraz częściej w ramach systemu kontroli jest stosowana kontrola biometryczna (linie papilarne dłoni lub palca, siatkówka oka). Jest to jednak kosztowna (jak na dzisiejsze czasy) forma kontroli.

Sami pracodawcy także są pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy oraz ma prawa zawarte w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173 poz. 1807).

Cały system kontroli nie jest miłą czynnością dla każdego. Jednak brak kontroli naraża pracodawcę na straty i zagrożenie wypadku w przedsiębiorstwie. Natomiast pracownik naraża się na pomówienia oraz na obrażenia w wyniku wypadku w zakładzie pracy.

Podstawową zasadą w przypadku kontroli jest zastosowanie poczucia legalności, prywatności i intymności. Pracodawca i pracownik to dwoje ludzi w pełni praw, więc nie można nikogo do niczego zmuszać.

Najspokojniejszym i najprzyjemniejszym przeciwnikiem kontroli jest poczucie zaufania. Tylko czy każdemu możemy ufać w pełni ???

15 marca 2016 r. ja miałam przyjemność poszerzyć zakres mojej wiedzy na seminarium pakietowym w BCC na temat: „Dozwolona kontrola pracowników w miejscu pracy”.

Certyfikat - Kontrola pracowników.jpg

Uczestnictwo w tych zajęciach wywołały u mnie kilka wątpliwości wartych rozważenia. Chętnie poruszę kilka moich rozważań nad problemami np. http://www.amdukat.pl/blog/niepelnosprawnosc/osoby-z-orzeczeniem-niepelnosprawnosci-zasluguja-na-wielki-szacunek/

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)