Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

8
paź

Konferencja "Firmy rodzinne... po sąsiedzku"

Pod patronatem Starosty Legionowskiego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbyła się konferencja przedsiębiorców Powiatu Legionowskiego na temat: „Firmy rodzinne… po sąsiedzku”.

Gościnnie swoją prelekcję przedstawił prof. Andrzej Blikle- Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Prelekcja przedstawiała dane statystyczne panującej w kraju sytuacji firm rodzinnych oraz porównanie z krajami Unii Europejskiej i świata. Znaczące pytanie jakie padło to: czy firmy rodzinne mogą przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych? Tak, mogą rozwiązać problem emerytur, bezrobocia a także wg mnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W czasie konferencji wystąpił także Prezydent Miasta Legionowo- Roman Smogorzewski. Omówił temat firm rodzinnych jako czynnika stabilizacji oraz rozwoju społeczności lokalnych. Problemem na rynku lokalnym jest mała liczba firm biorących udział w procesach zamówień publicznych. Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej wytłumaczył ten problem brakiem środków finansowych lokalnych przedsiębiorców oraz ich „słabością”.

Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przedstawiła formy pomocy oferowane przez Urząd dla małych firm. Przedstawiana pomoc polega na dofinansowaniach przy zatrudnianiu osób bezrobotnych, dofinansowaniu podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz pożyczkach.

Prezes Lokalnej Grupy Działania- Edward Trojanowski przedstawił w swojej prelekcji przykład dobrych praktyk finansowany z Funduszy Unijnych jakim jest Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński. W ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007- 2013 kilka przedsiębiorstw lokalnych zajmujących się rybołówstwem oraz działalnością nadbrzeżną nad Zalewem Zegrzyńskim rozbudowało i unowocześniło swoją działalność, utworzyło nowe miejsca pracy, poprawiło wygląd miejscowości oraz stan środowisk naturalnego. Dzięki tym działaniom wzmocniła się także integracja mieszkańców okolicznych miejscowości.

Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej- Grzegorz Wiśniewski przedstawił realizowane projekty pozyskiwania energii elektrycznej oraz jej korzyści finansowe jak i ochronę środowiska.

 

Na zakończenie konferencji Starosta Legionowski Jan Grabiec poprowadził panel dyskusyjny na temat rozwoju lokalnego. Najważniejszym wnioskiem z tej konferencji jest potrzeba zrzeszania się i organizowania wspólnych działań lokalnych przedsiębiorców i prowadzonych przez nich firm.

Ja jako jedyna byłam przedstawicielem środowiska osób niepełnosprawnych oraz organizacji poza rządowych. Obecnych było jedynie kilku członków Inicjatywy Firm Rodzinnych. Prowadzony był nabór przedsiębiorców chętnych do członkostwa w tym Stowarzyszeniu.

Konferencja przedsiębiorców w Legionowie Firmy rodzinne... po sąsiedzku Inicjatywa Firmy Rodzinne w Legionowie

Komentarze

Napisany przez Jalia dnia
Geez, that's uneleibvable. Kudos and such.
Napisany przez Teige dnia
Brnaillice for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.
Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)