Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

26
lis

Kongres Edukacji Pozaformalnej

Kongres Edukacji Poza formalnej przedstawił bliżej znaczenie kształcenia poza formalnego osób dorosłych w podnoszeniu kompetencji i innowacyjności Polaków. Upływający czas wprowadza rozwój cywilizacji i technologii. W związku z tym nawet doświadczeni pracownicy aby efektywnie pracować i odnajdywać się w miejscu pracy powinni podnosić swoje kompetencje. Pracodawcy chcący rozwijać swoje przedsiębiorstwa powinni zadbać o rozwój wiedzy swoich pracowników.

Nawiązując do działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ tworzonych jest coraz więcej programów edukacji osób dorosłych oraz źródeł finansowania zewnętrznego.

Dużym błędem zorganizowanego Kongresu było prowadzenie kilku sesji równolegle. Fakt ten uniemożliwił zapoznanie się z wieloma ważnymi tematami dotyczącymi edukacji poza formalnej.

Ja wzięłam udział w sesji nt. „Sposoby finansowania kształcenia dorosłych Polaków w ramach edukacji poza formalnej po roku 2014 i po roku 2020”.

Pracodawcy będą mogli korzystać z Funduszy Szkoleniowych, ulg podatkowych, grantów/ dotacji. Do pracodawców kierowane będą Fundusze Parytarne. Jednak aby pracownicy chcieli rozwijać kompetencje a pracodawcy doceniali te starania trzeba zmiany świadomości pracodawców i pracowników. 75% pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach:

- 54% zawodowych,

- 31% samo organizacyjnych,

-14% interpersonalnych.

Przykrą informacją są dane szacunkowe na przyszłe lata- 75% pracodawców nie będzie się starać o dotacje na szkolenia.

 

Warto zmienić świadomość i zadbać o rozwój pracowników zanim braknie na rynku pracy osób z odpowiednimi kompetencjami.

Kongres Edukacji Pozaformalnej Kongres Edukacji Pozaformalnej. Kongres Edukacji Pozaformalnej,

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)