Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

19
cze

Manifest Enterprise 2020

Przyszłość dla Europy, jakiej potrzebujemy

CSR Europe to wiodąca europejska sieć biznesu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Pełni rolę platformy dla firm zorientowanych na zrównoważony rozwój i wniesienie pozytywnego wkładu w rozwój społeczeństwa.

W celu realizacji Manifestu Enterprise 2020, CSR Europe prowadzi dwie kampanie europejskiego biznesu: „Umiejętności potrzebne do pracy” oraz „Zrównoważone życie w miastach”.

Pojawiła się wielka potrzeba wprowadzania w najbliższych latach transformacyjnych oraz innowacyjnych zmian społecznych i gospodarczych w Europie. Bezrobocie utrzymuje się bardzo wysokim poziomie już od dłuższego czasu. Jednocześnie wiele osób pozostaje poza nawiasem społeczeństwa. Występuje niepokój na rynkach finansowych oraz zmiany demograficzne.

Jest szansa na stworzenie bardziej cyrkularnej i inkluzyjnej gospodarki. Wymaga to jednak od wszystkich przedsiębiorstw, rządów państw, społeczeństwa obywatelskiego, inwestorów oraz innych interesariuszy zwiększenia ich indywidualnego i wspólnego wysiłku.

Dla zrozumienia: inkluzywny rozwój to rozwój którzy tworzy miejsca pracy, nie kreuje wykluczenia społecznego i stwarza szanse na rozwiązanie istniejących problemów z możliwością uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym przez wszystkich obywateli.

Biznes będąc siłą napędową wzrostu gospodarczego, zajmuje unikalną pozycję. Duża grupa przedsiębiorstw opracowała modele biznesowe prowadzące do uzyskania nowych możliwości i przywództwa na rynku. Zmiana transformacyjna w Europie wymaga od wszystkich firm głębszej integracji w zakresie kwestii ochrony środowiska, społecznych, etycznych i ładu korporacyjnego oraz koncentracji na tworzeniu wspólnej wartości. Starania kierują się do osiągnięcia autentycznego wkładu społecznej odpowiedzialności biznesu w świecie opartym na zrównoważonym rozwoju. Zamiary dążą do inspirowania, angażowania, stawiania wyzwań oraz udzielania wsparcia firmom odpowiedzialnym społecznie. Wzywane są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa aby przyczyniły się do tworzenia wspólnej wartości. Wzywane są rządy państw i władze regionów Europy do wsparcia celów przy pomocy inteligentnie prowadzonej polityki i odpowiednich środków.

 

Bliższe szczegóły znajdują się na WWW.CSREUROPE.ORG.

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)