Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

10
lut

Narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego.

„Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego” to temat spotkania informacyjnego organizowanego w ramach projektu „Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Spotkanie to było 10 lutego 2015 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Projekt ten jest innowacyjną inicjatywą PARP i SGH której celem jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w Kapitał Ludzki przedsiębiorstwa.

Większość firm rzadko dokonuje pomiaru wartości swoich pracowników. Kapitał Ludzki jest wciąż postrzegany w kategorii kosztów firmy (88% firm). Spowodowane jest to głównie brakiem uniwersalnego, prostego narzędzia pomiaru i wyceny Kapitału Ludzkiego dostosowanego do polskiej specyfiki oraz oczekiwań firm. Wielu przedsiębiorców widzi potrzebę stworzenia takiego instrumentu.

 

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego kierowane jest do :

- właścicieli przedsiębiorstw,

- kadry zarządzającej i menedżerskiej,

- pracowników działów finansowych i księgowości,

- analityków i doradców finansowych,

- pracowników działu kadr/ HR.

 

Z przyjętych założeń Narzędzie to jest:

  1. Uniwersalne- możliwe do wykorzystania przez przedsiębiorstwa różnych rozmiarów.
  2. Ogólnodostępne- upowszechniane nieodpłatnie, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
  3. Tanie i proste we wdrożeniu i obsłudze.
  4. Dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa/ branży.

 

Z pomiaru Kapitału Ludzkiego przedsiębiorca może uzyskać m.in.: lepszą kontrolę kosztów personalnych, łatwiejsze planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju pracowników, informacje o obszarach zarządzania wymagających usprawnień co niesie korzyści dla przedsiębiorstwa.

 

Bliższe szczegóły dotyczące Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego można znaleźć na: http://nkl.parp.gov.pl

 

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)