Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

29
sty

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

29 stycznia br. uczestniczyłam w seminarium pakietowym BCC pt. „Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów- omówienie najważniejszych zmian i ich konsekwencji dla przedsiębiorców i członków kadry zarządzającej”.

Podstawowymi założeniami nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 10 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 945) jest:

- wzmocnienie systemu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce,

- zwiększenie skuteczności egzekwowania reguł konkurencji, w szczególności w odniesieniu do karteli,

- uproszczenie i skrócenie procedur, w szczególności w zakresie kontroli koncentracji,

- wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikłych w toku stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007r.

Najistotniejszymi wprowadzonymi zmianami są:

- wprowadzenie możliwości nakładania kar pieniężnych na „osoby zarządzające” przedsiębiorcami

- wprowadzenie tzw. Środków zaradczych

- modyfikacja przepisów dot. kontroli i przeszukań

- wprowadzenie procedury dobrowolnego poddania się karze

- zmiany w zakresie procedury kontroli koncentracji

- zmiana przepisów w zakresie nakładania kar pieniężnych

- zmiany w zakresie procedury leniency

- pozostałe zmiany: w zakresie przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów; wydawania tzw. decyzji zobowiązaniowych przez Prezesa UOKiK; w zakresie terminów prowadzenia postępowań przez Prezesa UOKiK; wydłużenie terminu przedawnienia w sprawach praktyk ograniczających konkurencję.

Dzięki prowadzącym Partnerom z Kancelarii Prawnej Kochański Zięba Rapala i Partnerzy sp. j. specjalizującym się w tematyce polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji poznałam bliżej wprowadzone zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ich praktyczny wpływ na działalność.

 

Ochrona konkurencji i konsumentów

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)