Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

10
paź

Spotkanie z Jerzym Buzkiem

W warszawskim Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce brałam udział w spotkaniu z prof. Jerzym Buzkiem. Głównie omawianym tematem były sprawy przemysłu, energetyki i badań naukowych. Niejednokrotnie prof. Buzek nawiązywał do przesłuchań kandydatów na komisarzy.

Głównymi problemami w Europie na chwilę obecną jest sytuacja na Ukrainie, poczynania Państwa Islamskiego, problemy wyjścia z kryzysu oraz referendum w Wlk. Brytanii.

Polskiej gospodarce grozi stagnacja, deflacja i coś w związku z tym trzeba robić. Zdaniem prof. Jerzego Buzka należy zająć się rozwojem innowacyjności, nowoczesnych technologii a także finansowaniem MSP. PKB Polski opiera się głównie na usługach a koniecznie trzeba pobudzić do rozwoju przemysł. Obecnie daje 16% PKB a celem jest osiągnięcie 20%. Wzrost i rozwój przemysłu przyczyniłby się do tworzenia miejsc pracy. Bardzo wskazane jest wsparcie finansowe dla MSP które daje najwięcej dla PKB.

Polska aby być bardziej konkurencyjnym krajem powinna mieć niższe ceny energii. I tak jak dotychczas Polska energetyka opierała się na węglu, tak szansą obniżenia cen energii jest wydobywanie gazu łupkowego. Nie jest to jednak bardzo znaczący czynnik obniżający ceny energii. Jest jeszcze energia odnawialna, czyli wiatraki.

Jak będzie z Polską w chwili problemów Ukrainy i Rosji?- nie wiadomo. Pomoc Ukrainie to nie tylko wsparcie finansowe. Tam potrzebna jest pomoc doradcza, współpraca, współdziałanie, działania obywatelskie.

Wspominając czas przeszły prof. Jerzy Buzek przyznał iż chcąc uniknąć korupcji sami zniszczyliśmy działalność firm budowlanych.

Była także mowa o dramatycznych rozmowach z USA w sprawie TTIP dotycząca ochrony konsumentów, zamówień publicznych, rolnictwa oraz energii.

Polska kandydatka- Elżbieta Bieńkowska była jedną z osób kandydujących, które nie budziły żadnych wątpliwości przy ocenie. Zdaniem prof. Jerzego Buzka Pani Komisarz zajmie się wolnym rynkiem i walką z wąskimi gardłami rynku.

Do korzystnych zmian musi być przekonany Polski Rząd. Musimy załatwiać sprawy elastycznie i uwierzyć w rozwój technologiczny.

Jeśli chodzi o Politykę Klimatyczną to Polska nie jest mocna jeśli do ekologii nie podejdziemy serio i nie zastosujemy technologii czystego wykorzystania węgla.

Spotkanie z Jerzym Buzkiem

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)