Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

6
paź

Udział kobiet w wyborach samorządowych 2014- szanse i wyzwania

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania wraz z organizacją Kongres Kobiet zorganizowały konferencję na temat: „Udział kobiet w wyborach samorządowych 2014- szanse i wyzwania”.

Prof. Małgorzata Fuszara- Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania otwierając konferencję udzieliła bogatej wypowiedzi z zakresu „czarnego PR- u”. Pani Pełnomocniczka miała omawiać temat okręgów jednomandatowych w wyborach samorządowych 2014 a kwestii partycypacji kobiet, jednak ostatnie wydarzenia medialne i strach kandydujących kobiet do władz samorządowych natchnęły Panią profesor do zmiany tematu i dodania otuchy przyszłym Radnym.

Sprawę sytuacji okręgów jednomandatowych omówiła przedstawicielka Instytutu Spraw Publicznych przedstawiając przyczyny niskiej reprezentacji kobiet na listach wyborczych. Temat „bezradnych gmin” był już niejednokrotnie omawiany na konferencjach. Problemem jest tu mentalność ludzka i uprzedzenia względem kobiet. Partycypację kobiet w wyborach można bliżej poznać na stronie internetowej www.gminybezradne.pl.

Głównymi barierami kobiet do kandydowania w wyborach są m.in.: proces dostępu do kandydowania, dostęp do środków finansowych, koalicja, podział obowiązków w rodzinie oraz brak mentoringu.

Dr Marcin Walecki przedstawił prezentację materiałów OBWE na temat: „Kobiety w partiach politycznych- jak wspierać liderki”. Przedstawiając te materiały wspomniał o potrzebie organizacji rok przed wyborami samorządowymi cyklu szkoleń dla kobiet motywujący je do działania. Oprócz motywacji do działania konieczne jest przygotowanie kandydatek do wystąpień oraz zapoznanie z możliwościami finansowania drogi do sukcesu wygranej w wyborach. Najskuteczniejszą metodą pozyskania wyborców jest ciężka praca „od drzwi, do drzwi”. Taka akcja polega na odwiedzaniu i przekonywaniu o swojej wartości jak największej liczby mieszkańców danego terenu.

Dorota Warakomska- Prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet przedstawiła kilka kandydatek w wyborach z odległych miejsc Polski. Te odważne kobiety opowiedziały o swoich rozterkach, barierach i mocnych stronach a także co je pociągnęło do kandydowania w wyborach samorządowych.

 

Po prezentacjach Pań odnoszę wrażenie że aktualne wybory polegają na komercyjnym „sprzedaniu się” a nie na przekonaniu wyborców co do programu który chcemy realizować pełniąc wybraną funkcję w samorządzie lokalnym.

Bardzo sceptycznie podchodzę do kandydatury jednej z Pań na stanowisko Prezydenta Miasta (bliższych danych nie podaję). Moim zdaniem (i nie tylko moim) jest to kobieta nie potrafiąca odpowiednio pozyskać dobrego wrażenia o niej. Uwagę co do jej postawy i postępowania zwrócił także jeden z uczestników konferencji- organizator dużych akcji społecznych. Osobiście uważam iż kandydując do władz samorządu oprócz dobrego planu przyszłego działania na rzecz lokalnej społeczności i jego wizji każda kandydatka powinna mieć odpowiednią postawę swojej osoby aby godnie reprezentować region dla którego poświęca swoją pracę. Od władz samorządu społeczność lokalna oczekuje rezultatów pracy.

Udział kobiet w wyborach samorządowych 2014

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)