Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

14
lis

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

„Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu” to temat IX dorocznej konferencji Zakładu Praw Człowieka, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencję otworzył prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski przedstawiając wspomnienia sylwetki i dorobku prof. Jerzego Starościaka. Konferencja składała się z sesji plenarnej oraz czterech paneli równoległych.

Sesja plenarna przedstawiała zagadnienia ustrojowe. Wnioski z tej sesji to:

- nie warto oddawać spraw do rozpatrzenia Trybunałom Europejskim ze względu na czas rozpatrywania sprawy i orzecznictwo które nie jest jednakowe,

- brakuje współpracy na zasadzie dialogu sądów.

W panelach równoległych ja brałam udział w temacie „ Przedsiębiorcy skarżący przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. Paneliści bardzo często odwoływali się do rozpatrywanych spraw przed Trybunałem, które były potwierdzeniem omawianych tez.

Poruszono wpływ systemu i korupcji na decyzje sądu, poruszane skargi nie są znacząco ważnymi sprawami, w bardzo małym stopniu znamy standardy Konwencji.

Drugim panelem w którym brałam udział był na temat „Sprawiedliwość proceduralna w działalności gospodarczej a konwencja” gdzie poruszano sprawy sankcji administracyjnych i odpowiedzialności karnej za ten sam czyn w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej co stanowi wyzwania dla polskiego prawa administracyjnego. Omawiano także potrzebę tworzenia standardów w zakresie postępowań podatkowych i karno- skarbowych. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na kształtowanie reguł postępowania w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na standardy postępowania arbitrażowego.

Konferencja tematycznie była nakierowana na zakres prawa i postępowania europejskiego. Co prawda ja jestem z wykształcenia ekonomistą ale język prawny używany w czasie konferencji pozwalał na zrozumienie istoty sprawy.

Głównymi wnioskami wynikającymi z konferencji „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu” jest brak jednolitości orzecznictwa oraz brak dialogu sądów.

EKPC

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)