Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

28
lut

Wybór wykształcenia - wybór przyszłości

Obecnie moje życie rodzinne doświadcza mnie wyborem przyszłości mojego syna, czyli wybór szkoły średniej.

Wspominam swoje czasy młodości i wybór szkoły średniej po ukończeniu 8- klasowej szkoły podstawowej. Dla mnie to była duża zmiana ponieważ przez te 8 lat byłam zżyta z moimi koleżankami i kolegami z podstawówki. Dzisiejszy system kształcenia nie pozwala na długotrwałe relacje szkolne. Obecnie kształcenie jest zupełnie inne. Moim zdaniem jest uboższe w budowanie stałych relacji międzyludzkich oraz ogranicza budowanie kreatywności tych młodych osób od których zależy nasza przyszłość emerytalna.

Zgodnie z definicją Wikipedii wykształcenie to: „poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.” Tylko warto zauważyć czy kierunek wykształcenia wybiera sobie sam absolwent szkoły gimnazjalnej, czy kierunek wybierają mu rodzice , rodzina??? Czy kierunek wykształcenia jest wybierany zgodnie z zainteresowaniami, hobby, pasją… czy jednak decyzja wyboru szkoły jest podejmowana pod wpływem prestiżu danej szkoły, dobrze płatnym zawodem lub tradycją rodzinną.

Nie będę się rozwodzić nad wskazówkami wyboru danej szkoły średniej która wyznacza kierunek kształcenia. Chcę jednak zauważyć chwile podejmowania pracy zawodowej absolwentów danych średnich szkół kierunkowych.

Do mnie jako doradcy z zakresu przedsiębiorczości zgłaszają się osoby planujące otworzenie własnego prywatnego biznesu i tu bardzo często przy rozmowie dochodzi do reakcji żalu względem błędnie wybranego kierunku kształcenia. Niestety jeśli kierunek kształcenia jest zupełnie inny niż planowana działalność gospodarcza przyszłego przedsiębiorcy bez doświadczenia zawodowego to szanse na pomoc finansową dla takiego przedsięwzięcia są trudne. W sumie to samo dotyczy podejmowania pracy na etacie. Jeśli przyszły pracownik posiada zupełnie inny kierunek wykształcenia, nie posiada odpowiedniego doświadczenia zawodowego to do obrania danego kierunku kariery trzeba podjąć zmianę kierunku kształcenia. Trzeba zmienić kierunek wykształcenia.

Pozwólmy przyszłym pracownikom i przedsiębiorcom wybrać kierunek kształcenia zgodny z ich zainteresowaniami, pasjami i chęcią budowania kariery zawodowej w wybranym kierunku.

Własna praca daje satysfakcję i poczucie przyjemności z pracy a nie poczucie obowiązku.

                Zdjęcie1277.jpg    Zdjęcie1279.jpg

Mój syn pasjonuje się elektroniką i sam składa potrzebny dla siebie sprzęt więc nie zabronię mu i nie będę go zniechęcać do nauki w technikum elektronicznym.

 

Wszystkim gimnazjalistom życzę powodzenia na egzaminach kończących kolejny etap ich kształcenia.

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)