Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

28
lis

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+

„Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” taki temat miała Międzynarodowa Konferencja realizowana w ramach Projektu Systemowego pod tą samą nazwą.

Celem Konferencji była ocena aktualnej sytuacji osób dojrzałych na rynku pracy w Polsce oraz ocena działań podejmowanych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób.

Temat Konferencji dotyczy problemu postępującego procesu starzenia się społeczeństwa Polskiego. Osoby w wieku produkcyjnym będą w coraz większym stopniu obciążone pracą na rzecz pokolenia w wieku poprodukcyjnym. Taki stan rzeczy spowoduje pogorszenie stopy życiowej społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą staje się docenianie potencjału zawodowego osób dojrzałych.

Moim zdaniem o czym było także wspomniane na Konferencji dobrze jest dostrzec także potencjał zawodowy osób niepełnosprawnych.

Realizowany Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. Wpisuje się w działania służące realizacji Rządowego Programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.

Podsumowując: wyniki badań i dyskusji stwierdzają iż najlepszym sposobem uniknięcia problemów pogarszającej się stopy życiowej jest docenianie pracowników i traktowanie ich z szacunkiem aby efektywnie pracowali mimo dojrzałego wieku.

Wyrównywanie szans 2 Wyrównywanie szans

Komentarze

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)