Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają,
podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

~Thomas Edison

19
lis

Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w biznesie

Konferencja „Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w biznesie” która miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie poruszyła temat różnicy płci postrzeganej w pracy. Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Udział w konferencji oprócz polskich przedstawicieli biznesu, nauki oraz organizacji rządowych i pozarządowych brali także przedstawiciele Norwegii.

Kobiety w Polsce w małym stopniu uczestniczą w procesach decyzyjnych zarówno w przedsiębiorstwach oraz dla polskiej gospodarki. Poziom uczestnictwa kobiet w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w Polsce jest niższy od innych krajów europejskich. Taka sytuacja prowadzi do strat potencjału połowy polskiego społeczeństwa. Dzięki zwiększeniu udziału kobiet w procesach decyzyjnych można osiągnąć szereg korzyści finansowych i pozafinansowych. Warto wykorzystać ogromny kapitał ludzki w który zainwestowano w ramach polskiego systemu edukacji. Polski nie stać na marnowanie takiego potencjału, zwłaszcza w dzisiejszych czasach gdy państwa i gospodarki konkurują ze sobą kreatywnością i innowacyjnością swoich obywateli. Rząd Norwegii aby wykorzystać kapitał ludzki kobiet w procesach decyzyjnych narzucił na podstawie rozporządzenia zrównanie liczby kobiet i mężczyzn zasiadających w zarządach przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski i innych krajów dowodzą, że same miękkie zachęty i rekomendacje są niewystarczające i bardzo często pozostają na papierze. Dla zapewnienia skuteczności celów przez zarządy przedsiębiorstw należy wykorzystać zarówno sankcje za niestosowanie przepisów, jak i nagrody za wdrażanie odpowiednich regulacji.

ZUKIM ZUKIM ZUKIM ZUKIM ZUKIM

Komentarze

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Napisz odpowiedź
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

(Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.)